TOPlist
domů.gif

Párové souhlásky

B - P 

D - T

Ď - Ť   V - F   H - CH   Z - S   Ž - Š  
   CO JE TO?

Je pecivál a nejraději je doma a ne v zahradě. 
Neholí se a nosí neupravené vousy. 

     

1.

       
         

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 
     

4.

 

   
     

5.

       
   

6.

 

 

 

 

 

 

                       
  1. o něco se vsadit

 

  2. zbylá část kmene, která zůstala po pokácení stromu
  3. slovo souznačné ke slovu oznámení
  4. slovo souznačné ke slovu provaz
  5. pokrývka stolu 
6. střed vesnice

HÁDANKY Z - S

1 2 3   

button6.gif