TOPlist
domů.gif

Párové souhlásky

B - P 

D - T

Ď - Ť   V - F   H - CH   Z - S   Ž - Š  
   CO JE TO?

Když to necháš, mlčí to,  
když to bereš, křičí to.

                         
     

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

   
     

3.

 

 

 
   

 

4.

 

       
 

5.

 

 

 

 

 

 

 

                       
  1. slovo souznačné ke slovu nařízení

 

  2. míčová hra pro 2 nebo 4 hráče 
  3. slovo souznačné ke slovu pěšina
  4. slovo souznačné ke slovu farář
  5. stavba nebo přírodní útvar,  
    který zabraňuje rozlití rybníka 

HÁDANKY Z - S

1 2 3   

button6.gif