TOPlist
domů.gif

Párové souhlásky

B - P 

 D -T

Ď - Ť   V - F   H - CH   Z - S   Ž - Š  
   CO JE TO?

Stojí víla celá bílá, 
jenom vlasy má zelené. 

     

 

1.

       
     

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 
   

4.

 

 

 

     
   

5.

         
 

 

6.

 

 

 

 

 

 

                       
  1. listnatý keř s černými plody (lidově kozičky)

 

  2. drží psa u boudy
  3. ten, kdo je v závodě první
  4. slovo nadřazené ke slovům - motýl, moucha
  5. menší plastová nebo skleněná nádobka 
6. slovo souznačné ke slovu ohon

HÁDANKY Z - S

1 2 3   

button6.gif