domu.gif

   Písemné odčítání

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  
                                   
     3 3         5 8          8 9    
           - 2                - 3                - 5    
                       
                                   
     7 5         4 8          6 9    
           - 3                - 7                - 6    
                       
                                   
 

    

         

    

         

    

       

    Počet správně vypočítaných příkladů:

znovu