domu.gif

   Písemné odčítání

                    1 - 2 - 3 - 4 - 5  
                                   
     8 0         7 0          9 0    
  -  5 2         -  2 6       - 7 4    
                       
                                   
    8 0         6 0          7 0    
  - 2 8       - 3 1       - 1 2    
                       
                                   
 

    

         

    

         

    

       

    Počet správně vypočítaných příkladů:

znovu