domu.gif

   Písemné odčítání

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  
                                   
     7 5         6 7          8 9    
 

-

3 3       - 2 7       - 1 1    
                       
                                   
           7 8               9 2                4 4    
  -   2 6       - 4 1       -  2 0    
                       
                                   
 

    

         

    

         

    

       

    Počet správně vypočítaných příkladů:

znovu