TOPlist

domů.gif

Rozklad čísel

1

-

2 - 3 - 4

-

5
  Doplň rozklad čísel.
  Rozklad si můžeš znázornit přesouváním dýní v barevných polích.
     
   

                       
                     
                     
      7   4     3  
 
      2     0       1  
    4         3       0  
        7     4       0    
   
 
 

 Správně doplněno  čísel z 9.

znovu