TOPlist

domů.gif

Rozklad čísel

1

-

2 - 3 - 4

-

5
  Doplň rozklad čísel.
  Rozklad si můžeš znázornit přesouváním dýní v barevných polích.
     
   

                       
                     
                     
      6   4     7  
 
      3   3       0    
      5     0         5  
      2       2         1  
   
 
 

 Správně doplněno  čísel z 9.

znovu