TOPlist

domů.gif

Věta jednoduchá a souvětí

 

  Rozhodni, zda se jedná o větu jednoduchou nebo souvětí.
  VJ - věta jednoduchá, S - souvětí.

1 - 2 - 3 - 4 - 5  
Živil se jako kamelot, prodával na rohu rušné ulice kolemjdoucím noviny.

 
Nevěděl, kudy vede cesta.  
Utíkali jsme, ale autobus jsme nestihli, protože jel o pět minut dříve.  
Při procházce městěm jsme obdivovali vánoční výzdobu v ulicích i na oknech domů.  
Žáby se živí převážně hmyzem a jinými bezobratlými živočichy.  

chybně :      

tvoje známka : 

znovu