TOPlist

domů.gif

Věta jednoduchá a souvětí

 

  Rozhodni, zda se jedná o větu jednoduchou nebo souvětí.
  VJ - věta jednoduchá, S - souvětí.

1 - 2 - 3 - 4 - 5  
Měl hlad, tak se hned s chutí pustil do jídla.

 
Pod stromem brigádníci nasbírali za malou chvíli plnou bednu zralých jablek.  
Ota pravidelně cvičí, aby měl větší sílu.  
Říká se, že lev je králem zvířat.  
Když jsme poobědvali, dali jsme si kávu a objednali si vynikající zákusky.  

chybně :      

tvoje známka : 

znovu