TOPlist
domů.gif

Párové souhlásky H - CH

 B - P   D - T   Ď - Ť

H - CH   V - F   Z - S

 

Ž - Š  
 

daleký bře

 pro rampou

 strmý sva

 kníže Oldři

 stručný obsa

zahýbá za ro

 zelený me

pru látky

 zbytečný spě

 velký leno

 pytel ble

 stříhá nety

padá sní

 stírá pra

 veselý smí

 

chybně :  tvoje známka :  

cvičení H-CH

1

2