TOPlist
domů.gif

Párové souhlásky D - T

 B - P   D - T   Ď - Ť

H - CH   V - F   Z - S

 

Ž - Š  
 

Ájino pravíko

ptačí buka 

lidová poháka

zdravý me

jí kompo

chutný obě

královský hra

posáka lodi

slaký čaj

dřevěná louka

medvě bručí

naše Kaka

devě koček

pro kamaráku

jedovatý ha

 

chybně :  tvoje známka :  

cvičení D - T

1

2