TOPlist

domů.gif

Rozklad čísel

1

-

2 - 3 - 4

-

5
  Doplň rozklad čísel.
  Rozklad si můžeš znázornit přesouváním vloček v barevných polích.
     
   

                       
                     
                     
      9   7     6  
    0     6       3    
      1     3         1  
        4       2       4  
   
 
 

 Správně doplněno  čísel z 9.

znovu