TOPlist

domů.gif

Skloňování podstatných jmen
rodu středního - vzor MOŘE

1 - 2      
    Doplň koncovky podstatných jmen rodu středního, které se skloňují podle vzoru MOŘE.

 

4. p. č. j. 

7. p. č. j. 

6. p. č. mn. 

kolejišt

kolejišt

kolejišt

2. p. č. j. 

3. p. č. j. 

6. p. č. j. 

Lab

Lab

Lab

 

2. p. č. j. 

3. p. č. mn. 

7. p. č. mn. 

koupališt

koupališt

koupališt

5. p. č. j. 

1. p. č. mn. 

6. p. č. mn. 

ovoc

ovoc

ovoc

  Maximální počet bodů 12.

Správně doplněno  koncovek podst. jmen.
 

znovu