TOPlist

domů.gif

Tvary vyjmenovaných slov po V
a slova příbuzná


znovu


další

  Přemísti kartičky z levého sloupce ke správnému vyjmenovanému
  slovu. Pokud se kartička zbarví zeleně, slovo je přiřazeno správně.
  Slova, která mezi ostatní nepatří, přemísti do "koše".

ZAŘAĎ SPRÁVNĚ TATO SLOVA

 • Povydří
 • vydrovka
 • výreček
 • výřích
 • Vyžlovka
 • vyžlátko
 • povykování
 • nepovykuj
 • ve výhni
 • pevná víra
 • rozviklaný