TOPlist

domů.gif

Tvary vyjmenovaných slov po S
a slova příbuzná


znovu

sipka.gif
další

  Přemísti kartičky z levého sloupce ke správnému vyjmenovanému
  slovu. Pokud se kartička zbarví zeleně, slovo je přiřazeno správně.
  Slova, která mezi ostatní nepatří, přemísti do "koše".

ZAŘAĎ SPRÁVNĚ TATO SLOVA

  • sykavky
  • syčák
  • zasyklo
  • sypký
  • násypka
  • posyp
  • sýčkovat
  • sýrárna
  • synovec