TOPlist

domů.gif

Procvičujeme psaní y / i po L

výběr
vyjmenovaných slov

    vyjmenovaná slova: 

   SOUHRNNÉ PROCVIČOVÁNÍ

1 - 2 - 3 - 4 - 5  - 6 - 7  
nepolkej nic proslchá se to

vrzající mlnek

blštivý kámen polkač ohně

oplvá štěstím

vylže misku pltký talíř

velké oči

lčený provaz plseň na listu

lzařský zájezd

lpová vůně zase se blská je ltostivý

chybně :      

tvoje známka : 

znovu