TOPlist

domů.gif

Procvičujeme psaní y / i po B

výběr
vyjmenovaných slov

    vyjmenovaná slova: 

   SOUHRNNÉ PROCVIČOVÁNÍ

1 - 2 - 3 - 4 - 5  - 6 - 7  
bval mladý milá babčka

bje holí

blá kopretina vyhrát btvu

staví příbtek

to bch věděl nové bdliště

hranice bdy

horská bstřina prohlíží sbrku

ničí nábtek

hbtá lasička zbtečný trest blinkový odvar

chybně :      

tvoje známka : 

znovu