TOPlist

domů.gif

Věta rozkazovací

výběr cvičení

 

Sestav a napiš z uvedených slov věty rozkazovací.

1 - 2 - 3 L
D
 

VĚTOU ROZKAZOVACÍ někomu něco ROZKAZUJEME. Na začátku věty píšeme VELKÉ PÍSMENO.
Za rozkazovací větou píšeme za ní zpravidla TEČKU, důrazný rozkaz vyjádříme VYKŘIČNÍKEM.

 
 

 

 
    chovej slušně ve škole se

 
  si aktovku nachystej hned
    se do seřaďte dvojic  
    chodbě po neběhejte  
    odevzdejte stůl na sešity   

 

 

znovu