TOPlist

domů.gif

Věta rozkazovací

výběr cvičení

 

Vyber k obrázkům vhodné věty rozkazovací. Přiřaď, co osoby, věci rozkazují nebo J.
co je jim rozkazováno.

1 - 2 - 3  
 

PAMATUJ - VĚTOU ROZKAZOVACÍ někomu něco ROZKAZUJEME. Píšeme za ní zpravidla TEČKU, důrazný rozkaz vyjádříme VYKŘIČNÍKEM.

 
 

 

 
Chytni se na pentličku.
Neber mi můj pytel!
Dej pozor na můj oheň!
Pořiďte mi troje šaty!
Sedni si na lopatu!
Přineste mi korunu a žezlo.
Uspořádejme velký ples.
Nepíchni se o trn!
Smějte se vesele.
Běž rovnou k babičce!
Dej ruce vzhůru!
Zavolejte motýla Emanuela.
Oblečte mi brnění.
Ožeňte mě s princeznou.
Dej mi polibek z lásky.

Správně přiřazeno: 0 z 0 pokusů.