TOPlist

domů.gif

Věta rozkazovací

výběr cvičení

 

Vyhledej věty rozkazovací. Věty rozkazovací označ J, ostatní věty L.
První písmeno z každé rozkazovací věty napiš do mřížky.

1 - 2 - 3  
 

PAMATUJ - VĚTOU ROZKAZOVACÍ někomu něco ROZKAZUJEME. Píšeme za ní zpravidla TEČKU,
důrazný rozkaz vyjádříme VYKŘIČNÍKEM.

 
 

 

 
 

1. Svítí na nebi měsíc?

 

6. Měříme pečlivě.

 
2. Kupte čerstvé pečivo.  

7. Vystup z vlaku!

  3. Ohol si vousy.  

8. Na zdi visí erby rodu.

 
  4. Ať jsi hned doma!  

9. Adresuj dopis na úřad.

 
  5. Tancujte v rytmu!  

10. Vezmeš si tužku.

 
  TAJENKA :                                ŘEŠENÍ:  

 

 

 

znovu