TOPlist

domů.gif

Věta přací

výběr cvičení

 

Vyhledej věty přací. Věty přací označ J, ostatní věty L.
Podtržené písmeno z každé přací věty napiš do mřížky.

1 - 2 - 3  
 

PAMATUJ - VĚTOU PŘACÍ vyjadřujeme nějaké PŘÁNÍ. Za větou přací píšeme zpravidla TEČKU nebo  VYKŘIČNÍK

 

 

 
 

1. Kéž bych hrál ve filmu.

 

6. Ať už se pohne.

 
2. Ať je pěkné počasí.  

7. Kdybys nemluvil.

  3. Přišel nám dopis.  

8. Pijeme z hrníčku.

 
  4. Slušně pozdrav.  

9. Nevidíš to auto?

 
  5. Nechť se brzy přihlásí.  

10. Přála bych si psa.

 
  TAJENKA :                                ŘEŠENÍ:  

 

 

 

znovu