TOPlist

domů.gif

Věta, počet slov ve větě

výběr cvičení

 

Dopiš do věty vhodné slovo. Slova do vět vybírej z nabídky obrázků.
Urči počet slov ve větě.

1 - 2 - 3  
 

V kuchyni na stole stojí  .

 
Petřík si skládá dřevěné .
  Uložíme do knihovny všechny .  
  Z letiště právě odlétá dopravní .  
  V mém pokoji tiše zazvonil starý .  

 

 

znovu