TOPlist
domů.gif

Psaní i - í po měkkých souhláskách

 Doplň měkké slabiky ci - cí.

Ž

 -

Š

-

Č

-

Ř

-

C

-

J

-

Ď  - Ť

-

Ň  
   
  sází bulky kyselý tron staví z hel  
  zí jazyk vidět l uklízí vě  
  zpívají ptá zanká zvonek slavný rkus  
  loví psi buší pali mezi cestují  
     

    Správně doplněno  měkkých slabik.

C1

C2

C3

 

           

 
 ©Thistle Girl Design. All rights reserved