TOPlist
domů.gif

Psaní i - í po měkkých souhláskách

 Doplň měkké slabiky ži - ží.

Ž

 -

Š

-

Č

-

Ř

-

C

-

J

-

Ď  - Ť

-

Ň  
   
  dr hůlku sma na oleji ostrá letka  
  bez vota zrádná bana blí se konec  
  dát hadlo dlu peníze prohlí knihu   
  druce obíhá důletý úkol teplý koch  
     

    Správně doplněno  měkkých slabik.

Ž1

Ž2

Ž3

 

           

 
 ©Thistle Girl Design. All rights reserved