TOPlist
domů.gif

Psaní i - í po měkkých souhláskách

 Doplň měkké slabiky ti - tí.

Ž

 -

Š

-

Č

-

Ř

-

C

-

J

-

Ď  - Ť

-

Ň  
   
  tankovy boty po cesčce cosi zašuslo  
  vonící kvěna síc korun mokré lko  
  tmavé sny do skárny hodiny kají  
  naše tečka me vůni za Okem  
     

    Správně doplněno  měkkých slabik.

Ť1

Ť2

Ť3

 

           

 
 ©Thistle Girl Design. All rights reserved