domů.gif

Věta tázací

výběr cvičení

 

Vyhledej věty tázací. Věty tázací označ J, ostatní věty L.
První písmeno z každé tázací věty napiš do mřížky.

1 - 2 - 3  
 

PAMATUJ - VĚTOU TÁZACÍ se někoho na něco PTÁME. Za větou tázací píšeme OTAZNÍK.

 

 

 
 

1. Hledal bys poklad?

 

6. Umíš počítat do sta?

 
2. Opisuješ úkoly?  

7. Byli jste na táboře?

  3. Sirka krátce hořela.  

8. Učitel píše na tabuli.

 
  4. Netahejte se.  

9. Ať se brzy ozveš!

 
  5. Lhali jste někdy?  

10. Rána mu krvácela.

 
  TAJENKA :                                ŘEŠENÍ:  

 

 

 

znovu