domů.gif

Věta rozkazovací

výběr cvičení

 

Vyber k obrázkům vhodné věty rozkazovací. Přiřaď, co osoby, věci rozkazují nebo J.
co je jim rozkazováno.

1 - 2 - 3  
 

PAMATUJ - VĚTOU ROZKAZOVACÍ někomu něco ROZKAZUJEME. Píšeme za ní zpravidla TEČKU, důrazný rozkaz vyjádříme VYKŘIČNÍKEM.

 
 

 

 
Vyhrňte si košili.
Vytáhněte chleby z pece.
Pozorně poslouchejte!
Kup mi nové barvy.
Postarej se o zvířata!
Před jídlem si umyj ruce!
Dívejte se na tabuli.
Přečtěte si noviny.
Ostrouhej mi tužku.
Vyvolejte mě, prosím.
Dej mi pusinku.
Miř na bránu!
Dobře se natři krémem!
Rychle mi podej podběrák!
Pusťte vodu!

Správně přiřazeno: 0 z 0 pokusů.