domů.gif

Délka slabiky ve slově

 
 

Vyznač graficky pomocí teček a pomlček délku slabik ve slovech.
krátká slabika dlouhá slabika      např. vrána

1 - 2 - 3  
 
kartáček

ručník

mýdlo

šampon

hřebínek
 
   
             
 
vrabec

čáp

sýkorka

pěnkava

drozd
 
   
 

                        

Správně doplněno  slov.

 

znovu