lokomotiva.png ŘAZENÍ ČÍSEL

Uspořádej čísla na vagonech od nejmenšího po největší. Klikej myší postupně na vagonky ve správném pořadí.