Uspořádejte myšky s čísly od největšího po nejmenší. Klikejte myší postupně na myšky ve správném pořadí.