TOPlist

Počítáme do 7

Znovu

   Urči počet předmětů na obrázku.

Počet úkolů: z 10.
Hodnocení: