TOPlist

domů.gif

Tvary vyjmenovaných slov po S
a slova příbuzná


znovu

sipka.gif
další

  Přemísti kartičky z levého sloupce ke správnému vyjmenovanému
  slovu. Pokud se kartička zbarví zeleně, slovo je přiřazeno správně.
  Slova, která mezi ostatní nepatří, přemísti do "koše".

ZAŘAĎ SPRÁVNĚ TATO SLOVA

 • sýkorčí
 • sýkořice
 • sýkorečka
 • nesýčkuje
 • sýčkova
 • sýčkovat
 • syslí
 • syslík
 • syslovou
 • nasytit
 • sytič
 • násypka