TOPlist

domů.gif

Tvary vyjmenovaných slov po P
a slova příbuzná


znovu


další

  Přemísti kartičky z levého sloupce ke správnému vyjmenovanému
  slovu. Pokud se kartička zbarví zeleně, slovo je přiřazeno správně.
  Slova, která mezi ostatní nepatří, přemísti do "koše".

ZAŘAĎ SPRÁVNĚ TATO SLOVA

 • kopýtko
 • sudokopytník
 • klopýtnutí
 • klopýtají
 • zatřpytit
 • třpyt
 • třpytka
 • zpytuje
 • zpytující
 • pivoňka
 • píšťalka
 • pivovar