TOPlist
domů.gif

Tvary vyjmenovaných slov po B
a slova příbuzná


znovu


další

  Přemísti kartičky z levého sloupce ke správnému vyjmenovanému
  slovu. Pokud se kartička zbarví zeleně, slovo je přiřazeno správně.
  Slova, která mezi ostatní nepatří, přemísti do "koše".

ZAŘAĎTE SPRÁVNĚ TATO SLOVA

 • obyčejný
 • neobyčejně
 • obyčeje
 • bystřina
 • Bystrozraký
 • Bystřice
 • bylinářka
 • býlí
 • bylinkový
 • obličej
 • bílý dům
 • sbírat