domů.gif

Přídavná jména

výběr cvičení

 

Tvoř přídavná jména ze slov v závorkách.

1 - 2 - 3 L
D
 

PŘÍDAVNÁ JMÉNA vyjadřují vlastnosti osob, zvířat, věcí. Ptáme se na ně otázkami JAKÝ? KTERÝ? ČÍ?

 
 

 

 
  (obyčej) den  

(lítost) nálada

 
     
  (nábytek) stěna  

(bylinka) zahrada

 
         
  (dobytče) trh  

(bystrost) kluk

 
         
  (býk) zápasy  

(slyšitelnost) zvuk

 
         
  (mlynář) zástěra  

(mlýn) kolo

 
         

    

  

   
         

znovu