TOPlist
domů.gif

Psaní i - í po měkkých souhláskách

 Doplň měkké slabiky ži - ží.

Ž

 -

Š

-

Č

-

Ř

-

C

-

J

-

Ď  - Ť

-

Ň  
   
  samé l milý muček byl to jen mk  
  šel k nábře úrodná nína zelený pat  
  začíná snět městské trště zamlt okna  
  lenivý slou t spokojeně známý vočich  
     

    Správně doplněno  měkkých slabik.

Ž1

Ž2

Ž3

 

           

 
 ©Thistle Girl Design. All rights reserved