TOPlist
domů.gif

Psaní i - í po měkkých souhláskách

 Doplň měkké slabiky ři - ří.

Ž

 -

Š

-

Č

-

Ř

-

C

-

J

-

Ď  - Ť

-

Ň  
   
  měsíc jen dozrály ošky hlasitě na  
  dětské kadlo zapnutý vač školní kda  
  léčivá kopva našli hby vací voda  
  naše tda dobrý dič smaží zky  
     

    Správně doplněno  měkkých slabik.

Ř1

Ř2

Ř3

 

           

 
 ©Thistle Girl Design. All rights reserved