TOPlist
domů.gif

Psaní i - í po měkkých souhláskách

 Doplň měkké slabiky ni - ní.

Ž

 -

Š

-

Č

-

Ř

-

C

-

J

-

Ď  - Ť

-

Ň  
   
  ne doma naše Ačka kráká vrány  
  padá sh sněhová váce stavba dálce  
  jede na sach noč košile zčený stůl  
  nový smek hlídá hrace doběhl prv  
     

    Správně doplněno  měkkých slabik.

Ň1

Ň2

Ň3

 

           

 
 ©Thistle Girl Design. All rights reserved