TOPlist

domů.gif

Psaní y/i po tvrdých a měkkých souhláskách 

     slabiky NY - NI 

  1 -   2 -   3 výběr cvičení
chutn oběd

v mravenšti

ustlat peřin

stojací hodin můj konček

krásn den

plná lednce

zvon na věži

ovocn salát

žádn výmysl státn vlajka

hrance krajů

vodnk ve fráčku vezmi deštnk krákající vrán

                                                          

chybně :      

tvoje známka : 

znovu