TOPlist

domů.gif

Psaní y/i po tvrdých a měkkých souhláskách 

     slabiky TY - TI 

  1 -   2 -   3 výběr cvičení
tgr v kleci

chvíle tcha

tento tden

tha nákladu zvadlé květ

hlasitě tkají

sportovní tm

tsíc korun

letme letadlem

chyba tsku slané tčinky

motl Emanuel

řetzek na krku opustt domov tkadla brouků

                                                          

chybně :      

tvoje známka : 

znovu