TOPlist

domů.gif

Skupiny dě, tě, ně 

1

- 2 - 3  

   Čti správně slabiky dě, tě, ně. Doplň slova.

DE TE NE
mlánec dobyk hostic
nele bydliš kamík
povoň učil jeh
lna hřiš kžna
zloj kaslán láz

 

 

znovu