TOPlist
domů.gif

Párové souhlásky Ď - Ť

 B - P   D - T   Ď - Ť

H - CH   V - F   Z - S

 

Ž - Š  
 

se tiše

dobrou chu

 pro odpově 

na projížku

ho míč

zasa strom

bílá labu

pora mi

vra půjčku

široká laka

vzbu

morký pláš

nesvi do očí

zame prach

přij brzy

 

chybně :  tvoje známka :  

cvičení Ď - Ť

1

2