TOPlist
domů.gif

Párové souhlásky

B - P 

 D -T

Ď - Ť   V - F   H - CH   Z - S   Ž - Š  
   CO JE TO?

Tajemný zámek mořských šneků, s vlnami hrát si umí. 
Přetrvá v písku věky věků, moře v ní tiše šumí. 

     

 

               
     

 

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 
     

3.

       
   

 

4.

 

   
 

 

5.

 

 

 

 

 

 

                       
  1. slovo lichotné ke slovu moucha

 

  2. slovo souznačné ke slovu pán
  3. slovo lichotné ke slovu ucho
  4. osoba, která se stará o něčí domácnost
  5. ten, komu chybí vlasy má na hlavě ... 

HÁDANKY Ž - Š

1 2 3   

button7.gif