domů.gif

Věta rozkazovací

výběr cvičení

 

Vyhledej věty rozkazovací. Věty rozkazovací označ J, ostatní věty L.
První písmeno z každé rozkazovací věty napiš do mřížky.

1 - 2 - 3  
 

PAMATUJ - VĚTOU ROZKAZOVACÍ někomu něco ROZKAZUJEME. Píšeme za ní zpravidla TEČKU,
důrazný rozkaz vyjádříme VYKŘIČNÍKEM.

 
 

 

 
 

1. Radek přišel ze školy.

 

6. Nechť jsou prázdniny.

 
2. Chtěla bych malovat.  

7. Běžte si hrát na hřiště.

  3. Rychle otevři okno!  

8. Opravme ten stůl.

 
  4. Oloupejte brambory.  

9. Chová děda králíky?

 
  5. Uvaříte večeři.  

10. Tiše seď.

 
  TAJENKA :                                ŘEŠENÍ:  

 

 

 

znovu