domů.gif

Věta rozkazovací

výběr cvičení

 

Vyhledej věty rozkazovací. Věty rozkazovací označ J, ostatní věty L.
První písmeno z každé rozkazovací věty napiš do mřížky.

1 - 2 - 3  
 

PAMATUJ - VĚTOU ROZKAZOVACÍ někomu něco ROZKAZUJEME. Píšeme za ní zpravidla TEČKU,
důrazný rozkaz vyjádříme VYKŘIČNÍKEM.

 
 

 

 
 

1. Bojujte čestně.

 

6. Oznamte úraz ihned!

 
2. Radujte se přece!  

7. Nejraději mám léto.

  3. Ušijeme si šaty.  

8. Pojedou na výlet?

 
  4. Jsou talíře umyty?  

9. Nafoukni balonek.

 
  5. Kéž bych měl psa!  

10. Zabalme dárky.

 
  TAJENKA :                                ŘEŠENÍ:  

 

 

 

znovu