domů.gif

Věta oznamovací

výběr cvičení

 

Vyhledej věty oznamovací. Věty oznamovací označ J, ostatní věty L.
První písmeno z každé oznamovací věty napiš do mřížky.

1 - 2 - 3  
 

PAMATUJ - VĚTOU OZNAMOVACÍ někomu něco OZNAMUJEME. Píšeme za ní TEČKU.

 
 

 

 
 

1. Žaneta včera odjela.

 

6. Přečti si tuto knížku.

 
2. Uvař mi, prosím, čaj.  

7. Lev je králem zvířat.

  3. Emil přijde brzy.  

8. Vlak přijel do stanice.

 
  4. Kolik je hodin?  

9. Aktovku mám v pokoji.

 
  5. Hned mi to vrať!  

10. Kéž bych dostal kolo.

 
  TAJENKA :                                ŘEŠENÍ:  

 

 

 

znovu