domů.gif

Věta, počet slov ve větě

výběr cvičení

 

Dopiš do věty vhodné slovo. Slova do vět vybírej z nabídky obrázků.
Urči počet slov ve větě.

1 - 2 - 3  
 

Tatínek mi četl pohádku na dobrou  .

 
Ráno mi zazvonil .
  Ježek zalezl pod kořeny .  
  Tonda otevřel .  
  Děda natíral plot žlutou .  

 

 

znovu