domů.gif

Věta, počet slov ve větě

výběr cvičení

 

Dopiš do věty vhodné slovo. Slova do vět vybírej z nabídky obrázků.
Urči počet slov ve větě.

1 - 2 - 3  
 

Učitel píše na tabuli bílou  .

 
Pod stromem leží dvě zralé .
  Pavel skáče přes .  
  Malá Anička se učí jezdit na .  
  Holky si hrají s .  

 

 

znovu