domů.gif

Počet slabik ve slově

výběr cvičení

 

Vylušti rébusy, slovo napiš. Urči ve slovech počet slabik.

        1 - 2 - 3  
  í pj vice   
   
         
  ek ek bot  
   
 

 

znovu